نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

تشنه شربت شهادت بود

شهید « علی دوستانی دزفولی »سينة پاك انقلاب بود و قدر نهال انقلاب اسلامي برآمده از خون شهدا را بخوبي درك...
خاطره/ چه وقت خوابه....

خاطره/ چه وقت خوابه....

شهید علی دوستانی دزفولی از شهدای دفاع مقدس و دایی حسین ناجی است، حسین یکسال کوچک تر بود. یک روح بی قرار...
خاطره/من مسئول هستم

خاطره/من مسئول هستم

«به شدت نگران حالش بودم. کارش ابتکار خوبی بود و معجزه وار روحیه ها را عوض کرده بود، اما من نگران جانش...