نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

خاطره/ دعای شهادت

«موقعی که علی برای خداحافظی آمد من را در آغوش گرفت و گفت: «آن روز در مشهد از امام رضا(ع) خواستم تا گره...