نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

رفیق خوشبخت ما، محمد ابراهیم همت!

رفیق خوشبخت ما، محمد ابراهیم همت!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «محمد ابراهیم همت» است.
رفیق خوشبخت ما، مهدی احمدنیا فیض‌آباد!

رفیق خوشبخت ما، مهدی احمدنیا فیض‌آباد!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «مهدی احمدنیا فیض‌آباد» است.
جبهه به شرط بُرد در کُشتی!

جبهه به شرط بُرد در کُشتی!

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «سردار شهید علی اصغر بصیر» از مجموعه نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب ویدیوهایی را از صحبت‌های برادر «سردار شهید علی اصغر بصیر» می‌بینید.
رفیق خوشبخت ما، سید محمد رضا دستواره!

رفیق خوشبخت ما، سید محمد رضا دستواره!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «سید محمد رضا دستواره» است.
رفیق خوشبخت ما، مهدی حدادپور!

رفیق خوشبخت ما، مهدی حدادپور!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «مهدی حداد پور» است.
رفیق خوشبخت ما، احمد کاظمی!

رفیق خوشبخت ما، احمد کاظمی!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «احمد کاظمی» است.