نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

بی‌اعتنایی شهدای مدافع حرم به ظواهر دنیا

بی‌اعتنایی شهدای مدافع حرم به ظواهر دنیا

سبک زندگی شهدای مدافع حرم، می‌تواند سرلوحه زندگی جوانان و نوجوانان باشد. کتاب‌هایی در این باره به رشته تحریر درآمده است. یکی از ویژگی‌های شهداء، بی‌اعتنایی به دنیاست. این خصوصیت را می‌توان در زندگانی شهدای مدافع حرم نیز به خوبی مشاهده کرد.