نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

افق‌گشایی هوشمندانه از آینده در کتاب «ماجرای فکر آوینی»

افق‌گشایی هوشمندانه از آینده در کتاب «ماجرای فکر آوینی»

ماجرای فکر آوینی کتابی است با موضوع گفتارهایی در شناخت تفکر بنیادین شهید «سیدمرتضی آوینی» است که به قلم «وحید یامین‌پور» از سوی نشر معارف منتشر شده . منظومه فکر آوینی، چه در بعد تفکر انتقادی قدرتمندش و چه افق گشایی هوشمندانه‌اش از آینده، همیشه یکی از بهترین پیشنهادها برای راه جوانان است.