نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«نذر سادات» خواندنی شد

«نذر سادات» خواندنی شد

کتاب «نذر سادات» که به قلم نیره حیدری چالشتری نوشته شده و داستانی از زندگی محترم منتظری مادر سردار شهید حاج کمال فاضل و بسیجی خط‌شکن شهید سید احمد فاضل را روایت می‌کند، توسط نشر شاهد منتشر شد.