نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«وحدت» در «گزیده موضوعی وصیت‌نامه شهدا»

«وحدت» در «گزیده موضوعی وصیت‌نامه شهدا»

«ای مسلمین جهان! به هوش باشید که پیروزی شما در گرو وحدت شما است و تنها در سایه یک رهبری واحد و اتحاد مسلمین است که می‌توانیم همه کشورهای اسلامی را از چنگال این ابرجنایتکاران شرق و غرب نجات دهیم و قدس عزیز را دوباره از دست صهیویونیست‌ها نجات دهیم و بازستانیم.» فرازی از وصیت‌نامه شهید «علی قمر سلیمانی» درباره «وحدت» را خواندید.