نوید شاهد-کتاب « پرواز با اباذر » به تالیف مهری صادقی منتشر گردید.

به گزارش نوید شاهد خوزستان، کتاب پرواز با اباذر، چاپ اول آن در سال 1395 توسط انتشارات سخنوران به شمارگان 1000 نسخه و صفحه آرایی و طراحی جلد موسسه پیشگامانن مسیر دانش  در 127 صفحه گردآوری شده است.

:این کتاب در چهار فصل است

زندگی نامه-

وصیت نامه-

دشت نوشته و عکس های شهید-

اباذر در آینه خاطرات-

:در صفحه بیست و شش کتاب آمده است

در عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر، بااباذر در یک منطقه بودیم. او مسئول طرح عملیات و من فرمانده ی یکی از گروهان ها بودم. بعد از عملیات در حالی که سر تا پایم نظاره می کرد، خیره به من پرسید: چیزیت که نشده

.با خنده گفتم: بادمجان بم آفت نداره

به شانه ام زد و با ناراحتی ادامه داد: من سه ماه قبل شما اینجایم، شبانه روز در اینمسیر رفت و آمد کردم. میدان مین را پاکسازی و شمناسایی کردیم، این مدت پند تا از همراهانمان شهید شدند، ولی من چیزیم نشد

.گفتم: شاید خدا می خواد ما بمونیم با دشمن بجنگیم

.گفت: نمی دونم حکمت خدا چیه که من شهید نمی شم

.بعد از عملیات من به مرخصی آمدم، ولی به اباذر مرخصی پایانی ندادند

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده