نوید شاهد - شهید"جبار قلاوند" در بخشی از وصیت‌نامه خود می‌نویسد: «برادران هم لباس و پاسدارم بيدار باشيد هوشيار و استوار و با قامتى بـه بـلندى تـاريخ و هـمچون كـوهى بـزرگ و مـتين و بـدون توجه به تهمتها و افتخارها حركتتان را ادامه دهيد و همه موانع را از سر راه خود برداشته و واقعا بازوى مسلح ولايت فقيه باشيد.» در ادامه متن وصیت نامه این شهید بزرگوار را بخوانید.

به گزارش نوید شاهد خوزستان، شهید جبار قلاوند، يكم فروردين 1341، در روستاي كبوتران از توابع شهرستان خرم آباد به دنيا آمد.  پدرش آقابزرگ (فوت 1350) و مادرش گوهر نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور يافت. بيست و نهم تير 1361 ، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد. مزار او در بهشت زهراي شهرستان انديمشك واقع است.

متن وصیت نامه شهید جبار قلاوند:

بسم رب الشهدا


الذين‌آمنو يقاتلون‌فى سبيل‌الله و الذين كفروا يقاتلون فى سبيل طاغوت


"آنان كه ايمان آوردند در راه خدا مى جنگند و آنان كه كفر ورزيدند درراه طاغوت مى جنگند"

همه گرفتاريهائى كه براى ما پيش مى آيد از طرف آنان است كه ايمان به خدا ندارند، و فلسفه زندگى را فقط در خوردن و خوابيدن و چپاول ديگران مى‌دانند. ما بايد بدانيم اگرايمان نداشتيم و اگر طرفدار دين حق و دين خدا نبوديم اينهائى كه امروز براى ما دردسر درست كرده اند و آسايش مسلمين را برهم زده اند ، امروز دوست و حامى ما بودند نه دشمن و خصم ما.

ولى خواهران و برادران انقلابى و عزيزم ، كه با حركت خود طومار ظلم را درسرزمينتان در هم پيچيديد بدانيد راهى را كه انتخاب كرده‌ايد تنها راه حق و راه نجات انسانها از دست غارتگران و استعمارگران ديو صفت است. همانطور كه على(ع) مى‌گويد:« راهى را انتخاب كنيد كه رهروانش كم باشند.»

راه شما راه پیامبران است

امروز شما به سخن رهبرتان لبيك گفته و از مسيرى حركت مى‌كنيد كه پيامبران و امامان برحق شما آن را پيموده‌اند و به سرمنزل مقصود رسيده‌اند. و شما نيز اگر مى‌خواهيد به معبود و به قرب لقاءالله برسيد بايد با همه‌آنهائى كه سد راه اسلام و مسلمين و يصدون عن سبيل الله هستند مبارزه كنيد و ازمبارزه مداوم و مبارزه مكتبى خسته نشده و دست بر نداريد تا آنان را از صحنه تاريخ براندازيد و زمينه را براى ظهور مصلح جهان آماده نمائيد. و براى برداشتن اين شياطين و دشمنان بشريت از سر راه اسلام بايد ايثار كرد و خون داد و بايد از جان و مال دريغ نكرد.

دست خدا بالاتراز همه دستهاست

خواهران و برادران شما كه حركت كرديد و به رهبرى امام طاغوت را سرنگون كرديد و مصداق آيه قرآن كه مى فرمايد: «جاءالحق و زهق باطل ان الباطل كان زهوقا »شما ظلم را بيرون و نابود كرديد و فرشته حق را به ميان خود آورديد و دراين راه رنجها دردها و كمبودها و كشته‌ها و خسارتها و هزاران نارسايى ديگر را تا امروز تحمل كرده‌ايد پس ازحال به بعد سست نشويد و اجازه ندهيد مزدوران داخلى درلباس فدائى و مجاهد، دمكرات و توده‌اى، رنجبرى و يا درلباس مذهب و ابرجنايتكاران خارجى همچون شيطان بزرگ آمريكا و اشغال‌گر ضد انسان شوروى وام الفساد فاشيست انگليس و دشمن‌آزادى فرانسه وكشورهاى وابسته به آنها و غده هاى سرطانى چون اسرائيل، استقلال و آزادى شمارا به خطر بيندازند و بدانيددست دردست هم متحد شده‌اند براى نابودى اسلام ولى با قدرت الهى بايد به دهان‌آنان بكوبيد و به اين احمقان بفهمانيد كه دست خدا بالاتراز همه دستهاست «يدالله فوق ايديهم»

ای مردم هوشیار باشید
رمزهاى پيروزى انقلاب اسلامى ما مكتبى بودن انقلاب و اتحاد همه قشرها درسايه رهبرپيامبر گونه امام خمینی(ره) بود و دشمنان ما خوب به اين مسئـله پـى بـرده اند و نـاچـار بـراى نـابـودى انقـلاب دسـت به انـواع تـوطئه‌ها مى‌زنند از يك طرف براى كوبيدن اسلام، اسلام راستين را بوسيله دست نشاندگانشان منافقين ضد خلق مطرح كرده ومردم را در شبهه مى اندازند و از طرفى براى كوبيدن رهبر افراد مفسد همچون شريعتمدارى فاسد را علم مى كنند و براى از بين بردن اتحاد ، مردم كه خود نيز يكى از رمزهاى پيروزى انقلاب بودند اختلاف بين شيعه و سنى ، كرد و فارس و عرب و عجم مى‌اندازند ولى به حول و قوه خداوند بزرگ تمام نقشه هاى آنان تا به حال نقش برآب شده ولى شما بايد بدانيد توطئه هاى آنان تمام نشده لذا از شما مى‌خواهم هوشيارى خود را حفظ كنيد .

شکست انقلاب یعنی شکست تمام مسلمین جهان

مردم ، متحد و متفق هميشه در صحنه باقى بمانيد دست از حمايت امام و روحانيت بر نداريد و اگر چنين باشيد توطئه هاى دشمنان شما به خودشان باز خواهند گشت، ملت حزب الله بدانيد اگر شما در جبهه‌هاى داخلى و خارجى پيروز شويد و انقلاب شما تداوم پيدا كند ، ياس و نااميدى براى مستضعفين معنى ندارد ولى خداى نكرده اگر شما صحنه را خالى كنيد مساوى خواهد بود با شكست انقلاب و اگر روزى انقلاب شما دچاراين سرنوشت شود تمام مستضعفين جهان مايوس و نااميد خواهند شد و حركتهايى كه به‌اميد شما آغاز شده به خاموشى خواهد گرائيد .

بهاى انقلاب را بدهید

پس اى سيل خروشان حزب الله كه بيش از هفتاد هزارانسان‌مومن شهيد و بيش از100 هزار زخمى و معلول و هزاران خانه خراب و خانواده‌آواره ، بهاى انقلاب اسلامى داده ايد بدانيد پيروزى شما مستضعفين و شكست شما ، شكست آنهاست . پس آيا انصاف‌است به خاطر مال دنيا و بخاطر كمبود وسائلى مانند قند و روغن و برف و اينگونه‌مسائل پشت به انقلاب كنيم و عزت و شرف و آخرت خود را به اين چيزهاى پوچ بفروشيم؟و قطع اميد محرومان جهان كنيم؟ ما بايد بدانيم كه همگى خواهيم مرد حال اين سئوال را از خود بكنيم آيا زندگى‌مجلل و لذت هاى دنيا را داشته باشيم و بميريم بهتر يا استقلال و آزادى و شرف‌وزندگى آبرومندانه‌داشته باشيم و بميريم بهتراست؟ ولى پيشه مسلمان مردن با نام و زندگى نكردن با ننگ است.

مساجد ما پر از جوانان است

 اما من اگر در اين راه مى روم ، ميروم خوشحالم كه انقلابمان جوانانى دارد كه‌ميروند با ايثار جان شب و روز در راه پيروزى انقلاب كوشش نمايند. خوشحالم كه ديگر مساجد ما خالى نيست مساجد پر از جوانان دوستدار امام شده پرازجوانان و منتظران مهدى شده و دشمنان ما ديگر ما را مرده متحرك نمى دانند بلكه‌زنده هاى با تحرك مى دانند و در جهان جا افتاده‌ايم و كشورى كه چنين باشد شكست براى انقلاب و مردمش نخواهد بود و اصلا شكست براى او معنى ندارد.

فقط به خدا توكل كنيد

اى امت حزب الله شما در حركت خود فقط توكل به خدا كنيد و حتى اگر شما امام را نيز از دست بدهيد نبايد ذره‌اى ياس به خود راه دهيد و نبايد به گذشته‌ها برگرديد و مرتجع شويد و ، خداى نكرده متكى به ابرقدرتهاى اشغالگر و جهانخوار شويد. معنى توكل يعنى روى پاى خود ايستادن و ضد يمين و يسار بودن و انتخاب طريق الوسط و همچون پيروان على حزب الله به يارى جند الله با توكل به الله‌در مسير الى الله و تا رسيدن به قرب الله حركت نمودن.

دنيا و آخرت را به عذاب اليم نفروشید

 امـا سخنانى بـا افـرادى كـه بـدام گـروهـكها افتاده‌اند. خواهران و برادرانم من نمى خواهم شما طرفدار عقيده‌ما باشيد و نمى‌خواهم طرفدار رهبر ما باشيد من به شما مى گويم و از شما سئوال مى كنم آيا نمى خواهيدزندگى شرافتمندانه داشته باشيد؟ آيا تا كى ميخواهيد درخانه‌هاى تيمى خود را حبس كنيد و گول شهوترانان، دنيا پرست را بخوريد؟ آيا از اين معجزه و اين همه نشانه هاى روشن كمك خدا به اين انقلاب پند نمى گيريد؟ عبرت بگيريد اى صاحبان فكر و انديشه پند بگيريد و فكر كنيد ، بيشترازاين‌خودرا در ورطه نابودى گرفتارمسازيد. چرا با دست خود عـامل تـباهى اين عمر گرانبها مى‌شويد؟ منصفانه قضاوت كنيد آيا از آنهايى كه شما پيروشان هستيد تا بحال ذره‌اى خدمت به خلق ذره‌اى اخلاص ذره‌اى پاكدامنى و ذره‌اى عواطف انسانى ديده‌ايد اگر جواب شماآريست، پس چرا ما نمى بينيم و اگر است چرا دست برنمى‌داريد؟ چرا عمرخود را تلف مى‌كنيد و دنيا و آخرت را به عذاب اليم مى‌فروشيد؟

انسان اشرف مخلوقات است

بايد به شما بگويم اگر در پناه خانه‌هاى تيمى شهرت مى‌خواهيد بايد در گرو آن عفت و آبروى خود را بدهيد اگر مقام مى خواهيد بايد در عوض آن خود را همچون انسانى بى اراده در اختيار آنان بگذاريد ، ننگ بر اينگونه زيستنها كه مرگ چقدر دل چسبتر است از اين زندگى . از شما مى پرسم چرا نمى فهميد انسان چقدر ارزش دارد؟
به خدا انسان اشرف مخلوقات است چرا سرنوشت خود را در دست نمى گيريد؟ از شمائى كه سر مخالفت با اين انقلاب گذاشته‌ايد سئوال مى‌كنم آيا واقعا با آگاهى و شناخت و با يقين با اين انقلاب مخالفت مى‌كنيـد يـا وسوسه هاى شيطانى نمى گذارند اعتراف به حق كنيد؟ مى‌دانم خيلى از شما حتى بهتر از من به حقانيت انقلاب اسلامى پى برده‌ايد اما نمى‌خواهيد از خود بگذريد و دست از مخالفت و لجبازى برداريد .

به فكر آخرت خود باشيد

بيائيد تا ملت بسراغتان نيامده شما اعلام آماده باش براى رفتن كنيد و حسابتان را درست كنيد ، قبل از اينكه به حسابتان برسند. اين اطمينان را به شما هواداران بدهم كه حتى اگر روزى جمهورى اسلامى را ساقط كنند و سر كار آيند آنوقت شما را حتى به رسميت نمى شناسند و بدانيد شما فقط آلت دست آنها هستيد براى رسيدن به خواسته‌هاى حيوانى خودشان، بيائيد عزت و شرف داشته باشيد و بدانيد تنها عـزت در پنـاه خـدا و قـرآن و روحـانـيـت و معنويات است . كارى كنيد كه پس از رفتن از شما به عنوان مومن و خادم اسلام و مردم نام برند . به فكر آخرت خود باشيد ، ببينيد آيا ذخيره‌اى در جلو خودتان فرستاده‌ايد و آيا مى توانيد جوابگو باشيد . درآخر به شما مى گويم دست به انقلاب درونى بزنيد آنچه در گذشته بوده فراموش كنيد و به آغوش اسلام باز گرديد و به جبران زمان از دست رفته بيفتيد و به سوى ارزشهاى انسانى باز گرديد و بدانيد كه خدا بسيار مهربان و نسبت به بنده خودرئوف است .
سخنانى با مادرم :
مادر عزيز و رنجديده‌ام و مادر روستائى و ساده‌ام سلام و درود فاطمه بر تو و برهمه مادران، خوب . مادر تو ميدانى كه از ته قلب تو را دوست دارم و مى دانم كه حق بسيار سنگينى به گردن من دارى اما مادر ميخواهم مرا حلال كنى كه تو را تنها گذاشتم زيرا در زمانى كه آبروى اسلام و مسلمين و از همه مهمتر خدا مطرح است من نمى‌توانستم در كنار تو باشم و درفكر نباشم.من درست است كه تو را دوست دارم اما بيشتر از تو خدا را دوست دارم و بايد بدانيد تا زمانى تو و ديگران را دوست دارم كه خدا را دوست داشته باشيد.
مادر به تو ميگويم در مرگ من اندوهگين مباش و به تو ميگويم اگر حتى در مرگ من بميرى و به دين حق بميرى يكديگر را ملاقات خواهيم كرد و اگر چنين نباشد نباشد چه بهتر كه من بيكس و تنها بميرم . مادر از تو ميخواهم لباس سياه براى من نپوشى چون لباس سياه تو دشمنان اسلام را خوشحال ميكند ومن نمى‌خواهم دشمنان دينم لحظه‌اى خوشحال باشند. ازخواهران و برادرانم مى خواهم مرا حلال كنند و اگر از من ناراحتى و نگرانى دارند مرا عفو كنند و به شما خواهران وبرادرانم و ديگر اعضاى خانواده ام مى گويم شما را به خون شهيدان سوگند دست از حمايت جمهورى اسلامى بر نداريد و حاضر نشويد كوچكترين فشارى به اين حكومت وارد شود.
به برادرم :
برادر جان من بدهكارى به كسى ندارم و از كسى طلبى ندارم ، برادر اگر نياز مادى داشتيد مقدارى پس انداز دارم آنها را خرج كنيد . كتابهاى مرا به افرادى كه خوب از آنها استفاده كنند بسپاريد . مرا در كنار قبر شهيد مهدى صناعى دفن كنيد .
و اما اى برادران هم لباس و پاسدارم :
شما خوب توجه داشته باشيد كه پاسدار و نگهبان انقلابى هستيد كه براى بدست آوردن آن ، هزاران شهيد و مجروح و معلول داده ايم . پاسدار انقلابى هستيد كه مردى به عظمت همه دنيا رهبر آن است . پاسدار انقلابى هستيد كه تداوم دهنده انقلاب پيامبر (ص) و زمينه ساز انقلاب مهدى(عج) است . پس خوب بيدار باشيد هوشيار و استوارو با قامتى بـه بـلندى تـاريخ و هـمچون كـوهى بـزرگ و مـتين و بـدون توجه به تهمتها و افتخارها حركتتان را ادامه دهيد و همه موانع را از سر راه خود برداشته و واقعا بازوى مسلح ولايت فقيه باشيد .
برادران هر كسى نمى تواند بازوى ولايت فقيه باشد خود را بشناسيد و ببينيد در كجا هستيد بدون غرور و تكبر، هميشه براى نگهدارى اين امانت الهى بكوشيد .
و از شما برادران بزرگ مى خواهم :
1- نظم را در تمام كارهايتان رعايت كنيد .
2- پيوسته خدا را در نظر داشته باشيد .
3- قرآن را زياد بخوانيد .
4- نمازتان را با خلوص و با حضور قلب بخوانيد .
5- اعمالتان را ازرياو خودنمائى پاك كنيد.
6- اطاعت از فرماندهان و تشكيلات سازمانى سپاه را فراموش نكنيد .
7- در فكر مستضعفان و مسلمانان جهان اسلام باشيد .
8- دستورات خود سازى رادر صورت امكان در بين خودتان پياده كنيد .
9- اخلاق اسلامى را رعايت كنيد .
.1- از شما مى خواهم نيروى جاذبه خود را بيشتر از نيروى دافعه كنيد .
11- پيوسته مردم را به اتحاد در مقابل ابرقدرتها و مزدوران داخليشان دعوت كنيد.
12ـ از شما مى خواهم كاملا هوشيار باشيد عوامل نفوذى و مزدور دربين شما وارد نشوند.
13- كاملا بيدار باشيد و مواظب توطئه گروهكهاى مزدور و جاسوس همچون حزب خائن توده و جاسوس شوروى باشيد.
14- برادران، جوانانى كه به آغوش ملت برگشته اند با كمال ميل آنان را پذيرا باشيد و نگذاريد طرد شوند و براى آنان برنامه تعيين كنيد .
15- دست از حمايت روحانيت كه پيوسته پرچمدار اسلام بوده‌اند بر نداريد . 16ـ هميشه بدانيد كه رهبريت و فرماندهى اصيل شما ولايت فقيه است و نه كس ديگر و اما برادران بدانيد وصى من برادر عزيز و مومن من محمد تابشى مى‌باشد و اگر او شهيد شد برادر پاسدارم ساكى قلاوند وصى من خواهد بود از وصى من مى خواهم :
1- مرا در كنار شهيد صناعى دفن كنيد .
2- اگر با لباس شهيد شدم مرا با همان لباس دفن كنيد .
3- وصيتنامه مرا براى مردم بخوانيد .

 

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده
آخرین اخبار