نام حسینیه

تاریخ تاسیس

نام شهرستان

نام ونام خانوادگی متولیشهید علی تبریک

1383/2/15

خرمشهر

حسن تبریک


العباسیه شهیدبهادر خنفری

1379/2/10

آبادان

عزیزه مطوری


ثارالله شهید محمدجعفری نسب

1381/6/27

آبادان

عبداله جعفری


حسینیه شهرک زردشت

1390/2/9

اهواز

منیژه حسینی


زینبیه شهید فرشیدبیداری

1380/5/10

آبادان

احمدبیداری


شهدا غلامرضا-عبدالرضا-محمدرضا خوشروانی

1359/10/23

دزفول

صادق بشارتی


شهداحسین وهادی پورهاشمی

1376/12/20

آبادان

سیدعباله پورهاشمی


شهید احمد داورپناه

1379/5/1

باغملک

جمشید داورپناه


شهید اردشیر مکوندی

1384/7/15

مسجدسلیمان

عبدالکریم مکوندی


شهید اسکندر فتاحی

1376/5/13

گتوند

فیروزه فتاحی


شهید اسماعیل شاهین زاده

1388/11/5

دزفول

محمود شاهین زاده


شهید ایرج محمودی

1380/9/1

ایذه

ماه صنم محمودی


شهید بندر بهمنی

1380/11/10

باغملک

علی عسکر بهمنی


شهید توفیق عامریان

1376/10/20

آبادان

حسنه عامریان


شهید جابر حمودی

1371/8/3

اهواز

نصره حمودی


شهید چریخ سرخه

1364/6/10

شوش

نشمه ظهیری


شهید حمید رضا رئیسی نیا

1385/5/5

رامشیر

مظلوم رئیسی نیا


شهید خلف زرگانی

1388/9/8

اهواز

جادر زرگانی


شهید رحیم حردانیان

1379/7/11

اهواز

عبدالحسین حردانیان


شهید رضا فتحی بیاتیانی

1375/5/15

شوش

احمد فتحی بیاتیانی


شهید سید طالب موسوی

1370/4/3

سوسنگرد

سید نعیم موسوی


شهید سید لفته عیدانی

1358/3/2

ماهشهر

سهام عیدانی


شهید سیدعبدالرسول موسوی مقدم

1373/4/9

اهواز

عبدالهادی موسوی مقدم


شهید سیدعلی فاضلی

1361/5/6

اهواز

سیدعریف فاضلی


شهید صفر احمدی

1365/3/1

شوش

فاطمه چراغ چشم


شهید صفرعلی سبز

1381/2/2

اهواز

سعده سلامات


شهید صوباتی پور

1392/5/7

اهواز

محمدصوباتی پور


شهید عباس البوناصر

1389/5/1

رامشیر

صالح البوناصر


شهید عبدالامیریازع

1385/10/16

آبادان

حمید یازع


شهید عبدالحسین دریس

1379/7/26

آبادان

عبداجلیل دریس


شهید عبدالحسین شریفی

1389/2/18

رامشیر

فاضل شریفی


شهید عبدالحسین مقدم

1382/12/3

بندر امام

کریم اله مقدم


شهید عبدالرضاچایان

1375/5/15

شوش

صالحه کعبی


شهید عبدالزهرا مناصر

1370/8/1

هویزه

شداد مناصر


شهید عبدالکریم موسوی

1385/3/29

آبادان

خاتون شوشتری


شهید عبداله موسوی

1379/7/2

سوسنگرد

سید علی موسوی


شهید عبود نیسی

1378/2/4

اهواز

مجیده نیسی


شهید علیرضا دهدشت

1363/1/1

بهبهان

رباب تدین


شهید عنایت عنایت الهی

1378/4/3

اهواز

مهری ساکی


شهید عویدبغلانی

1379/7/26

آبادان

قاسم بغلانی


شهید غانم عیدانی

1386/1/4

آبادان

کاظمیه عامری


شهید فاطمه الزهرا فاضل ربیعی

1378/7/4

آبادان

حلیمه محمدی


شهید قاضی کوبی

1360/7/1

ایذه

صبیحه کوبی


شهید کاظم ارفع نژاد

1384/8/10

هویزه

نصره کیوان نژاد


شهید کاظم کنیش بچاری

1380/1/20

آبادان

عبدالزهراکنیش بچاری


شهید کریم شریفی

1390/4/10

رامشیر

لفیطه شریفی


شهید مجید یوسفی نیا

1377/1/16

ماهشهر

حمید یوسفی نیا


شهید محمد دادخواه

1364/3/5

اهواز

خدیجه رمضانی


شهید محمد زمان لطفی زاده

1379/5/1

باغملک

محمدرحیم لطفی زاده


شهید محمدرضاآل مبارک

1361/5/1

اهواز

محمدحسین آل مبارک


شهید محمدی درمغانی

1359/10/23

دزفول

بهرام چگنی


شهید محمود رشیدیان زاده

1369/3/8

اهواز

محمد حسین رشیدیان زاده


شهید مکی سرخه

1375/5/15

شوش

کلثوم بیت سیاح


شهید مهلهل حزباوی

1376/10/20

آبادان

خشینه حزباوی


شهید ناصر طرفی

1371/9/7

سوسنگرد

عبدالرضا طرفی


شهید ناصر فیض حداد

1375/5/15

شوش

رضا فیض حداد


شهید یداله طیبی

1384/1/1

بهبهان

خانم عصمت رجبی


شهیدابراهیم و عباس تاجبخش

1371/1/15

گتوند

عبدالمحمد تاجبخش


شهیداحمدرضاضرغامی

1386/7/20

آبادان

ملوک یاحسینی


شهیدان عبداخالق و عبدالحمید حسنی

1389/2/30

گتوند

عبدالحمید حسنی


شهیدان اسماعیل و ابراهیم فرجوانی

1376/1/2

اهواز

عصمت احمدیان


شهیدان غلامرضا و عبدالرضا و عبدالرسول نورانی

1386/6/3

اهواز

مکیه مصدر


شهیدان محمود و حمید مختاربند

1382/8/20

شوشتر

زهرا موذنی


شهیدان موسی و مهدی اسکندری

1376/6/3

اهوازدو

شهربانو اسکندری


شهیدان مهدی و غضنفر میرولی

1375/5/15

شوش

عوض میرولی


شهیدسید عباس علم الهدای

1360/3/17

دزفول

سید هدایت اله علم الهدای


شهیدعاتی وعقیل بچاری

1379/7/20

آبادان

بدریه محمدیان


شهیدقاسم شخاتی

1379/7/27

آبادان

جابذشخاتی


شهیدمجید سکرانی زاده

1392/8/3

بندر امام

فاطمه سکرانی زاده


شهيد جاسم ا فروشه

1380/3/1

خرمشهر

زاچيه فرحاني


شهيد صادق كنوش زاده

13897/6/1

خرمشهر

بريسم كنوش زاده


شهيد علي رزاقي زاده

1377/4/1

خرمشهر

عبدالمطلب رزاقي زاده


شهيد قاسم سياحي

1380/5/2

خرمشهر

عبدالطيف سياحي


شهيد قاسم مسكي زاده

1387/5/2

خرمشهر

محمد علي مسكي زاده


شهيد محمد طاهر نقيبي

1380/4/20

خرمشهر

سيريوه ناصري پور


شهيد هاني مالكي

1387/7/9

خرمشهر

حميد مالكي


شهيدان حمدا...و حشمت ا... جلیلیان

1376/4/4

خرمشهر

كبري جليليان


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده