نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

ماوراءالطبیعه در جنگ تحمیلی ایران و عراق و تاثیر آن بر تئاتر دفاع مقدس

ماوراءالطبیعه در جنگ تحمیلی ایران و عراق و تاثیر آن بر تئاتر دفاع مقدس

اگر براین باور باشیم که انسان دارای دو زیستگاه موازی است؛ زیستگاه جسمی و زیستگاه روحی، که هریک دارای جغرافیایی متفاوت بوده و بر یکدیگر تاثیر گذاشته و عدم تعادل این دو زیستگاه کلی انسان را به خطر می اندازد، باید به دنبال نوعی استعداد نوین باشیم.
نسبت نمایشنامه های جنگ با فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت

نسبت نمایشنامه های جنگ با فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت

پژوهش حاضر در خصوص بررسی نمایشنامه های " آیا تا به حال عاشق بوده ای روژانو"؟، " سه پاس از حیات طیبه ی نوجوانی نجیب و زیبا " و" سه روز ابدی " از نوشته های چیستا یثربی، علیرضا نادری و محمد ابراهیمیان از منظر ایثار، شهادت و مقاومت است.
تاثیر جنگ بر نمایشنامه های غیر جنگی ایران

تاثیر جنگ بر نمایشنامه های غیر جنگی ایران

بسیاری از بررسی ها در زمینه ی ادبیات نمایشی جنگ، تنها به متونی محدود شده که به شکل مستقیم به بازتاب جنگ و آثار آن پرداخته اند. در این رویکرد، جنگ کنشی ست که در زمانی گذشته و مکانی دور، حضور داشته و نسبتی با کنون تماشاگرانش ندارد.
اسامی پنج عملیات مهم ابتدای جنگ و مهمترین نتایج آنها

اسامی پنج عملیات مهم ابتدای جنگ و مهمترین نتایج آنها

پس از هجوم سراسری ارتش عراق و پیشروی یگان‌هایی از آن در منطقه دشت آزادگان تا آغاز عملیات طریق‌القدس كه چهارده ماه طول كشید ، نیروهای خودی عملیات متعددی را با هدف‌های مختلف از جمله عقب راندن ، انهدام نیرو و فرسایش دشمن ، دستیابی به زمین‌های مناسب پدافندی ، ایجاد شكاف در جبهه دشمن و خارج شدن از حالت تدافعی ، در منطقه اجرا كردند كه علاوه برنیل به هدفهای تعیین شده یا بخشی از آن ، تجاربی كسب كردند كه زمینه‌ساز عملیات بزرگ طریق القدس بود.
هویت جهادی در دو رمان دفاع مقدس

هویت جهادی در دو رمان دفاع مقدس

هویت جهادی در مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مفهومی تازه و بکر و در عرصة تنازعات بین‌المللی و منطقه‌ای از کاربردی‌ترین مفاهیمی است که استفاده می‌شود.
تئاتر حماسه ومقاومت ؛ از آشیل تا بکت

تئاتر حماسه ومقاومت ؛ از آشیل تا بکت

جنگ و مقاومت، از کهن ترین مضامین کاربردی در هنر، بویژه تئاتر است." ایلیا" و " اودیسه " دو اثر هومر، آثاری بسیار کهن در ادبیات جنگ و حماسه جهان بوده اند و به قبل از پیدایش خط در یونان مربوط می شوند.